Bli med på tidenes Klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!
Timeglass
Det er - dager, - timer,
- minutter og - sekunder til stortingsvalget 2021

Sånn fungerer dugnaden

Vi er mange som ønsker å leve mer klimavennlig og som forventer kraftigere klimagrep fra politikerne. Ved å bli med her får du både inspirasjon til å leve mer klimavennlig og en mulighet til å presse politikerne!

Arm som viser klimastyrke.Arm som viser klimastyrke.

1. Du gjør noe for klimaet

Gutt som viser klimaengasjement.

2. Vi synliggjør engasjementet

Mann som løfter stortinget.

3. Politikerne presses til handling

Sammen skaper vi endring.

- er med allerede.

Bli med på dugnaden ved å gjennomføre en eller flere klimahandlinger.

Start med å velge kategori!

Klar for å gjøre mer?

Vi trenger engasjerte folk til å hjelpe oss med å gjøre denne klimadugnaden størst mulig. Har du lyst til å gjøre mer enn å bare delta?

Bidra mer