Bidra politisk

For å få en tøffere klimapolitikk etter Stortingsvalget høsten 2021, er det avgjørende at de større partiene i Norge vedtar mer ambisiøs klimapolitikk. Vi trenger politikk som vrir norsk industri og næringsliv i grønn retning, og samtidig sikre at alle har en jobb å gå til.

Den viktigste arenaen for å overtale landets politikere til å bli med i den nasjonale klimadugnaden, er gjennom partienes landsmøter. For de fleste partiene finner disse sted i løpet av våren før stortingsvalget. Partienes lokallag rundt omkring i landet må få høre om klimadugnaden og våre konkrete forslag for å skape en bærekraftig framtid i høst. Dette trenger vi hjelp til!

Har du litt erfaring med å drive politisk påvirkningsarbeid, og har lyst til å hjelpe oss med å få gjennomslag for en tøffere klimapolitikk? Send epost til gaute@framtiden.no med navn, adresse og telefonnummer.