Hvordan gjøre en REISE SAMMEN TIL JOBBEN-aksjon

Mange av oss kjører daglig rundt alene i bil til og fra jobben, og fyller opp veiene med nesten tomme biler. Derfor handler denne aktiviteten om å utfordre deg selv til å invitere en kollega eller venn til å reise sammen til jobben. Kanskje dere vil samkjøre, teste ut kollektivsystemet eller den nye sykkelruten på vei til jobb? Hvis man er to er det enklere å inspirere hverandre til å prøve noe nytt. Det er lov å finne på noe helt annet også, som å jogge, kjøre tandemsykkel, bruke eller rullebrett.

Reise sammen-aksjonen passer perfekt til deg som har valgt å gjøre reise klimavennlig til jobben i klimadugnaden!  

Hvem: Har du kollegaer eller bekjente som bor i nærheten, eller et familiemedlem som skal samme veien?  

Hvordan skal dere reise? Bli enige om hvordan dere vil reise sammen til jobben. Vil dere teste ut samkjøring, det lokale kollektivtilbudet eller vil dere bruke kroppen som transportmiddel? Finn en form som passer for dere og gjør det gjerne morsomt! Hvis det er morsomt og sosialt er det mer sannsynlig at dere har lyst til å gjenta det. Husk å planlegge reiseveien! Entur har oversikt over rutetilbudet på kollektivtransporten i hele Norge. Anslå hvor lang tid reisen vil ta så dere ikke får dårlig tid. Avtal hvor dere skal møtes og når.  

Få med de andre på Klimadugnad

Gjennom å vise at klimagrep kan være enkelt, sosialt og gøy er det kanskje lettere å få venner med på kampanjen vår. Du kan for eksempel utfordre dem til å ta en av klimahandlingene som passer til jobbreisen, eller informere dem om de andre alternativene.  

Her har vi skrevet noen vanlige spørsmål og svar som kan hjelpe deg med å få folk med på kampanjen.  

Synliggjøre klimahandlingen!

Vis at du tar klimagrep og er med på Klimadugnad ved å enten legge ut bilder med #klimadugnad, eller send inn bilder til oss: frivillig@framtiden.no. Ved å vise at du er med bidrar du til å inspirere andre og presse politikerne til å ta sin del av klimadugnaden!  

Del erfaringen din med andre i kampanjen

Del hva du har gjort og hvordan det gikk med de andre i Facebook-gruppen Klimadugnad, slik at andre kan bli inspirert av deg 😊

God tur!