Gjennomfør en klimahandling og krev tøffere klimapolitikk!

Jeg vil gjøre noe for klimaet innen

Velg en klimahandling

Ved å delta bidrar du til å kutte i dine personlige utslipp samtidig som du får vist politikerne at du ønsker handling fra dem.

I ett år vil jeg spise vegetarisk til hverdags, og velge mer bærekraftig fisk og kjøtt en gang iblant.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Mat er en viktig del av livene våre. Samtidig står matproduksjonen overfor store utfordringer: FN anslår at matproduksjon står for rundt en fjerdedel av verdens klimagassutslipp, og kjøttproduksjon alene står for 14% av de globale utslippene. Skal vi nå klimamålene våre, må vi altså spise mindre av det som har aller høyest klimaavtrykk – kjøtt – og mer planter. Vi bør også velge villfisk fra bærekraftige bestander. Vi kan fortsatt spise kjøtt en gang iblant, men da bør vi velge dyr som har spist bærekraftig fôr eller gått på beite, økologisk kjøtt, vilt eller kjøttyper som ofte blir kastet - som høne, kje og sau.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Jeg vil kutte ut kjøttet til fordel for grønnsaker, korn og frukt i 21 dager.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Mat er en viktig del av livene våre. Samtidig står matproduksjonen overfor store utfordringer: FN anslår at matproduksjon står for rundt en fjerdedel av verdens klimagassutslipp, og kjøttproduksjon alene står for 14% av de globale utslippene. Skal vi nå klimamålene våre, må vi altså spise mindre av det som har aller høyest klimaavtrykk – kjøtt – og mer planter. En av de viktigste handlingene du personlig kan gjøre for klimaet, er derfor å spise mer lokale grønnsaker, belgvekster, frukt og korn. Gi plantene mer plass på tallerkenen!

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Jeg vil spise opp all maten min og ha null matsvinn i 21 dager.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

En tredjedel av all mat havner i søpla i stedet for å bli spist. Maten vi kaster bare i Norge, kunne faktisk mettet mer enn 840 000 mennesker! Dette er en enorm sløsing med arbeidstid og ressurser – og utgjør 8% av de globale klimagassutslippene! Matsvinn skjer gjennom hele verdikjeden, derfor må vi finne gode løsninger for å minske svinnet i næringslivet, det offentlige - og hjemme på kjøkkenbenken. Utfordre deg selv til å ha null matsvinn denne perioden! Planlegg innkjøpene dine – for eksempel ved å lage ukesmeny og bruke handleliste. Husk å ha en eller to restedager i uka, stol på egne sanser og ha en boks i kjøleskapet med maten som må brukes opp først.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

... eller en bærekraftsutfordring

Disse utfordringene bidrar til en bærekraftig utvikling, selv om klimaeffekten ikke er like stor som utfordringene ovenfor.

Jeg vil støtte mer miljøvennlig matproduksjon og spise mest mulig økologisk i 21 dager.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Mat er en viktig del av livene våre. Samtidig står matproduksjonen ovenfor store utfordringer: FN anslår at matproduksjon står for rundt en fjerdedel av klimagassutslippene og er en av hovedårsakene til avskoging og tap av biologisk mangfold globalt. Skal vi løse klimakrisen og forhindre økosystemkollaps, må vi produsere mat på en måte som ivaretar naturen bedre. Økologisk mat er produsert uten syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og tar mer hensyn til natur, biologisk mangfold, bier og matjord. Økologisk jordbruk har også strengere krav til sirkulær ressursbruk, lokalt dyrefôr og dyrevelferd. Velg mer økologisk i butikken – for miljøet, for det biologiske mangfoldet og for biene.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Jeg vil støtte lokale bønder og kjøpe mest mulig lokal mat

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Vi importerer over halvparten av maten, og store deler av fôrråvarene, fra et globalt matsystem som preges av uforsvarlige arbeidsforhold og ressursbruk. Bønder og fiskere sitter igjen med en minkende del av verdiene. I tillegg trengs et jordbruk som er mer basert på vårt eget ressursgrunnlag, og ikke legger press på andre lands verdifulle naturressurser. Kortere verdikjeder, som når du handler direkte fra en lokal bonde på REKO-ringen, sørger for at bonden eller fiskeren får en større del av verdiskapingen. Når du handler lokalt blir det også mindre unødvendig transport, du kan velge ferske varer i sesong og unngår kanskje litt matsvinn.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Sånn fungerer dugnaden

Vi er mange som ønsker å leve mer klimavennlig og som forventer kraftigere klimagrep fra politikerne. Ved å bli med her får du både inspirasjon til å leve mer klimavennlig og en mulighet til å presse politikerne!

Arm som viser klimastyrke.Arm som viser klimastyrke.

1. Du gjør noe for klimaet

Gutt som viser klimaengasjement.

2. Vi synliggjør engasjementet

Mann som løfter stortinget.

3. Politikerne presses til handling

Hvordan påvirkes klimaet av mat?

Mat er en viktig del av livene våre. Samtidig står matproduksjonen overfor store utfordringer: FN anslår at matproduksjon står for rundt en fjerdedel av verdens klimagassutslipp, og kjøttproduksjon alene står for 14% av de globale utslippene. Nordmenns kjøttforbruk har økt med 50 % siden 1990. Hvert år kaster vi mer enn 300.000 tonn spiselig mat. Èn tredjedel av matjorda globalt er delvis eller helt ødelagt, og dyre- og plantearter forsvinner i en hastighet vi ikke har sett før i menneskenes historie. Bønder og fiskere sitter igjen med en minkende del av verdiene i matproduksjonen, mens eierne av dagligvarekjedene blir milliardærer. Vi importerer over halvparten av maten, og store deler av fôrråvarene, fra et globalt matsystem som preges av uakseptable arbeidsforhold. Vi trenger et mer bærekraftig matsystem!