Gjennomfør en klimahandling og krev tøffere klimapolitikk!

Jeg vil gjøre noe for klimaet innen

Velg en klimahandling

Ved å delta bidrar du til å kutte i dine personlige utslipp samtidig som du får vist politikerne at du ønsker handling fra dem.

I ett år vil jeg holde meg på bakken og velge tog og klimavennlige alternativer til fly.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Visste du at det å droppe en lang flyreise er en av de mest effektive klimahandlingene du kan gjøre? Flyreiser utgjør til vanlig under 1 % av de private reisene våre, men likevel påvirker de klimaet mer enn de fleste andre enkelthandlinger vi gjør. En sydentur koster deg fort over et halvt tonn CO2 bare for flyreisen. Dine valg har mye å si fordi flyselskapene raskt tilpasser seg etterspørselen. Utfordre deg selv til å holde deg på bakken i år! Sjekk hvilke ferieeventyr som finnes i nærmiljøet ditt. Ta en lengre togreise. Sjekk om jobbreisene dine kan være digitale – og om du kan ta turen hjem til jul med tog eller buss.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Jeg vil gå, sykle, kjøre kollektivt eller samkjøre til jobben i 21 dager.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Bilreisene våre står for nesten ti prosent av de offisielle norske klimagassutslippene. Veitrafikken er i tillegg den største kilden til utslipp av mikroplast i Norge, og den skaper veislitasje og luftforurensning. Bilene våre tar dessuten mye plass, både når vi kjører med dem på veiene og når de står parkert. Reisene vi tar til og fra jobben er noe av det som utfordrer kapasiteten på veiene våre mest. Ved å la bilen stå eller delen den med flere bidrar du helt direkte til å kutte klimagassutslipp og du frigir plass på veien til de som virkelig trenger det. Du kan samkjøre med en kollega, teste ut kollektivløsningene i ditt nærmiljø eller høste helsefordelene av å gå, jogge, sykle, stå på ski eller rullebrett til og fra jobben.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Neste ferie vil jeg velge nærferie.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Ferietid er tiden for reiser og nye eventyr. Men vi trenger ikke reise så langt for å få feriefølelsen. Det finnes som regel en nydelig strand, en fin leirplass eller et sjarmerende hotell en kort togreise unna. Det å unngå lange reiser med forurensende transportformer, er enklere enn du tror - og gir stor klimaeffekt. Enkelte transportformer gir stor klimapåvirkning per enkeltreise, slik som flyreiser og cruisereiser. Lange, fossile bilreiser tar også en stor jafs av klimafotavtrykket ditt. Ved å velge nærferie kan du isteden bidra til å støtte det lokale næringslivet og en mer bærekraftig reiselivsnæring.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Jeg vil erstatte flyreiser i jobbsammenheng med digitale møter.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Visste du at 44 % av den innenlandske flytrafikken i Norge er forretningsreiser og at antallet slike reiser har økt med over 25 % de siste 20 årene? Nordmenn flyr mest innenlands i Europa. Vi flyr hele fire ganger mer enn svenskene som rangerer på andre plass. Er alle disse reisene strengt tatt nødvendige? Videomøter kan erstatte mange tradisjonelle møteformer og sparer oss for mye reisetid. Utfordre arbeidsplassen din til å gjøre det til en hovedregel at digitale møter skal erstatte arbeids- og forretningsreiser med fly så langt det lar seg gjøre.

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Jeg vil bli med i en bildelingsording i 21 dager.

Vi sender deg tre e-poster underveis i perioden med råd og påminnelse.
Informasjonen din deles ikke med noen tredjepart og lagres kun frem til kampanjen er over 14.09.2021.

Tusen takk!

Herlig at du engasjerer deg! Om du huket av for e-post skal du få et pling i innboksen din straks. Sjekk gjerne søppelfilteret om den ikke dukker opp.
Oisann! Her skjedde det visst noe feil. Prøv igjen og ta kontakt med oss om du ikke kommer gjennom.
Om denne handlingen

Mange trenger bilen en gang iblant, men bruker den ikke hver dag. Det kan handle om turen til hytta, en større handletur eller å kjøre barna til fritidsaktivitetene sine. En vesentlig del av klimautslippene fra biler kommer når bilen blir produsert og når den blir til avfall igjen. Å begrense antallet biler er et klimatiltak i seg selv. I byområdene er det stor kamp om arealene. Skal de knappe arealene brukes til biler eller skal de brukes til kollektivtransport, sykkelveier, natur- og grøntområder, kafeer, boliger eller noe helt annet? Bildeling gjør det mulig å ha tilgang på bil når du trenger det, uten at alle trenger å eie hver sin bil. Ved å la være å eie egen bil frigjør du plass til andre behov og sparer mye penger. Prøv bildeling og se om det er noe for deg!

Hvorfor 21 dager?

Klimahandlinger er aller mest effektive om man fortsetter å gjøre det. Det kan likevel føles litt vanskelig å gå i gang med et livslangt prosjekt. Derfor har vi satt opp 21 dager hvor man kan få testet hvordan det er, lage en ny vane og forhåpentligvis finne noe man har lyst til å fortsette med.

21-dagers utfordring
Ett års utfordring
-
har valgt dette

Sånn fungerer dugnaden

Vi er mange som ønsker å leve mer klimavennlig og som forventer kraftigere klimagrep fra politikerne. Ved å bli med her får du både inspirasjon til å leve mer klimavennlig og en mulighet til å presse politikerne!

Arm som viser klimastyrke.Arm som viser klimastyrke.

1. Du gjør noe for klimaet

Gutt som viser klimaengasjement.

2. Vi synliggjør engasjementet

Mann som løfter stortinget.

3. Politikerne presses til handling

Hvordan påvirkes klimaet av transport?

Transport av folk og varer preger samfunnet vårt i stadig større grad. Transportveksten har gjort det mulig med mer samarbeid, mer handel og flere møter mellom folk fra fjernt og nært. Dessverre har det også en høy kostnad. Globalt utgjør de direkte utslippene fra transport 14 % av verdens totale klimagassutslipp. I Norge utgjør transport hele tretti prosent av utslippene våre, selv uten å inkludere utenriks fly- og skipstrafikk.  Infrastruktur til transport tærer også på naturområder og biologisk mangfold og veitrafikken er den største kilden til mikroplastforsøpling. For å produsere alle kjøretøyene våre kreves det utvinning av mineraler og andre naturressurser. Vi må finne nye løsninger på transportbehovene våre, utnytte den infrastrukturen vi har smartere og velge bærekraftige transportformer.